PAYMENT DETAILS:

THANH TOÁN CHUYỂN NGÂN HÀNG

Chủ tài khoản : TRẦN VĂN HƯỚNG

0451000395188 
VietcomBank

Tỷ giá : 1 Credits = 22.000 VND

Nạp tối thiểu :10 Credits  = 220.000 VND

Cần hỗ trợ Call/SMS : 0949628388

Active tài khoản : 0949628388

Telegram : https://t.me/HuongSupport​